projekt architektoniczny fabryka

Wytwórnia lodu, Puebla

Budynek halowy, w którym zachodzi proces technologiczny wytwarzania lodu na potrzeby przemysłowe. Realizacja na etapie końcowym. Projekt obejmuje budynek fabryki wraz z pomieszczeniami magazynowymi i stacją uzdatniania wody oraz pomieszczenia biurowe. Całkowita powierzchnia budynku to 650 m2 . Powierzchnia terenu z placem manewrowym to 2500 m2.

projekt architektoniczny - fabryka
projekt architektoniczny - fabryka
projekt architektoniczny - fabryka
projekt architektoniczny - fabryka
projekt architektoniczny - fabryka
projekt architektoniczny - fabryka